Navigering

Meny

This address is no longer in use for email purposes at Karolinska Institutet.

Vi har uppmärksammat att det mailas ut virus-mail från adresser som slutar med @mail.ki.se vi kan tyvärr inte göra något åt detta då dessa mail aldrig passerar våra mailfilter eller mailservrar.
Vi uppmanar er att slänga dessa mail och blockera domänen @mail.ki.se så dessa mail inte kommer fram, vi använder aldrig subdomänen @mail.ki.se för e-post.

Exempel på ämnen i dessa mail följer nedan:

"Betala din faktura"
"Se din faktura"
"Detta är din faktura"
"PDF-faktura"


We have noticed that virus emails are sent from addresses that ends with @mail.ki.se. Unfortunately we cannot stop them because they never go through our mail filters or mail servers.
We urge you to delete these emails and if possible block emails from @mail.ki.se, as we never use that subdomain at all.

Examples of subjects in these emails are as follows:

"Betala din faktura"
"Se din faktura"
"Detta är din faktura"
"PDF-faktura"

If you are an active student, please use: stud.ki.se

If you are an employee, affiliated or a research student please use: email.ki.se